Blog

Rozwód - co warto wiedzieć?

rozwod-co-warto-wiedziec.jpg


Kiedy Sąd orzeknie rozwód?


Sąd orzeka rozwód, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że wyrok rozwodowy zostanie wydany w stosunku do małżonków, których nie łączy już więź ekonomiczna, emocjonalna oraz fizyczna, a ponadto nie szans na odbudowę tych więzi. Orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z dobrem wspólnych, małoletnich dzieci małżonków, jednak w praktyce Sądu, uznają, że lepiej dla wspólnych dzieci, gdy małżonkowie wezmą rozwód i będą mogli na nowo ułożyć swoje życie.

 

Rozwód, a alimenty


Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie orzeka w sprawie zasad ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych, małoletnich dzieci stron. Zasadą jest, że rodzic, który nie zamieszkuje z dzieckiem na co dzień jest zobowiązany do opłacania rat alimentacyjnych na utrzymanie tego dziecka. Wysokość alimentów jest zależna od wielu czynników. W przypadku osób osiągających przeciętne dochody wysokość alimentów na jedno dziecko może wynosić nad 700 do 1500 zł. W pozwie rozwodowym można także domagać się zasądzenia alimentów od małżonka. Żądanie to będzie zasadne, jeżeli małżonek pozwany o alimenty jest wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeńskiego, a sytuacja finansowa małżonka uprawnionego do alimentacji wskutek orzeczenia rozwodu ulegnie pogorszeniu. Alimenty będą także należne, gdy jeden z małżonków znalazł się w stanie niedostatku, nawet jeżeli małżonek zobowiązany nie był uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W żadnym wypadku alimenty nie należą się małżonkowi uznanemu za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, nawet jeżeli znajdzie się on w stanie niedostatku.

 

Rozwód, a opieka nad dzieckiem


W wyroku rozwodowym Sąd podejmuje decyzję dotyczące wspólnych dzieci stron. Przede wszystkim Sąd ustala z kim dziecko zamieszka. Dziecko może też zamieszkać obydwojgiem rodziców naprzemiennie w ramach tak zwanej opieki naprzemiennej. Ponadto Sąd określa w jakim zakresie rodzicom będzie przysługiwać władza rodzicielska. Aktualnie Sądy utrzymują najczęściej pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje ma prawo do utrzymywania z nim kontaktów. Kontakty te przyjmują formę osobistych spotkań i rozmów na odległość, np. telefonicznych. Zasady wykonywania tych kontaktów także są ustalane przez Sąd w wyroku rozwodowym.

 

Rozwód, a podział majątku wspólnego


Bardzo rzadko strony i Sąd decydują się w sprawie rozwodowej na dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że sprawa o podział majątku wspólnego mogłaby znacząco wydłużyć proces rozwodowy, a na tym najczęściej nikomu nie zależy.

 

Rozwód, a orzeczenie o winie


Sprawy rozwodowe można podzielić na takie, w których Sąd orzeka o tym, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego oraz takie, w których Sąd nie wydaje orzeczenia w tym zakresie. Kwestia dotycząca winy może warunkować zasadność przygnania alimentów na byłego małżonka.

 

Ile trwa sprawa rozwodowa

 

To zależy od dwóch czynników:

  • posiadanie przez małżonków wspólnych dzieci,
  • orzekania przez Sad o winie.

Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci, ani nie żądają, aby Sąd orzekał o winie to wówczas sprawa rozwodowa może być bardzo krótka. Sąd przesłucha wówczas małżonków i na tej czynności co do zasady zostanie zakończone postępowanie rozwodowe. Wyrok zapadnie jeszcze tego samego dnia. Jeżeli natomiast małżonkowie mają dzieci, a Sąd orzeka o tym, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego to sprawa może potrwać nawet kilka lat.

 

Jak udowodnić winę małżonka?


Przede wszystkim należy przedłożyć stosowne dowody. Słowo przeciwko słowu to za mało. Osoba zainteresowana powinna przedłożyć dokumenty, nagrania, czy też wnosić o powołanie świadków, którzy potwierdzą okoliczności przemawiające za winą małżonka. Najczęściej wina ta jest związana ze zdradą, upuszczeniem małżonka, nadużywaniem alkoholu, czy też stosowaniem przemocy. Nie zawsze jednak udowodnienie takich zachowań jest możliwe.

 

Rozwód online


Od niedawna jest możliwość udziału w rozprawie rozwodowej online. Oznacza to, że nie trzeba nawet przyjeżdżać do Sądu, aby złożyć ustne oświadczenie na rozprawie. W tym celu wystarczy złożyć do Sadu stosowny wniosek w formie pisemnej lub mailowej z prośbą o zezwolenie na udział rozprawie w trybie zdalnym. W takim przypadku Sąd wyśle na podany we wniosku adres e-mail link umożliwiający udział w rozprawie. Jest to spore udogodnienie, zwłaszcza dla osób, które na stale zamieszkują za granicą.

 

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód


Nie jest potrzebna zgoda obydwojga małżonków na rozwód. Wystarczy, że jeden z małżonków chce rozwodu i Sąd rozwiąże małżeństwo pod warunkiem, że będzie on konsekwentnie popierał pozew. Oczywiście drugi małżonek, który nie chce rozwodu może podejmować czynności, które spowodują wydłużenie procesu, jednak w końcu i tak Sąd wyda wyrok.

 

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

 

Tak, jak najbardziej, czasem zdarza się, że przed orzeczeniem rozwodu małżonkowie się pogodzą i wrócą do siebie., Wówczas wystarczy cofnąć pozew, a Sąd umorzy postępowanie.

 

Czy warto korzystać z pomocy adwokata w sprawie rozwodowej?

 

Myślę, że tak. Adwokat zadba o to, aby zabezpieczyć Twoje interesy w toczącym się procesie. Z pomocą adwokata nie będziesz musiał się obawiać, że wskutek nieznajomości prawa poniesiesz szkodę. Ponadto istotne jest także wsparcie mentalne. Rozwód to ogromny stres, dlatego nie warto przechodzić przez to wszystko samemu. Adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa, dlatego może być Twoim zaufanym powiernikiem i masz pewność, że nie ujawni nigdzie uzyskanych od Ciebie informacji.

 

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie rozwodowej?

 

Wszystko zależy od rodzaju sprawy, ilości przewidywanych terminów rozprawy oraz liczby pism procesowych, które muszą zostać wystosowane przez adwokata.

 

Do jakiego Sądu wnieść pozew o rozwód

 

Właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy okręgu, w którym znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Dla miasta Rzeszów właściwy będzie zatem Sąd Okręgowy w Rzeszowie. ​

 

12-01-2024, Piotr Czyżyński