Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie


Dane podstawowe

Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie,
NIP: 6621805341

Dane kontaktowe

Pokaż

Dane kontaktowe

Telefon: 721943242
Adres: Piłsudskiego 17 / 5, 35-074 Rzeszów

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

O mnie

Jako adwokat z Rzeszowa zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych, a także małych, średnich i dużych firm. Reprezentuje swoich klientów przed sądami w całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego o Okręgowego w Rzeszowie. Adwokat Piotr Czyżyński świadczy usługi prawne zarówno w sprawach prywatnych, jak i firmowych. Kancelaria Piotra Czyżyńskiego ma swoją główną siedzibę w Rzeszowie, gdzie można umówić się na spotkanie z adwokatem. Jestem otwarty na nowe wyzwania, jednak specjalizuje się w ściśle określonych sprawach, przede wszystkim w prawie rodzinnym, spadkowym oraz karnym. Prawo rodzinne Prawo rodzinne dotyczy stosunków prawnych wynikających z pokrewieństwa i powinowactwa. Takiego rodzaju wiedzy są nawiązywane poprzez małżeństwo lub pochodzenie od wspólnego przodka, ewentualnie adopcję. Jeżeli chodzi o moją praktykę adwokacką to w ramach spraw rodzinnych zajmuje się między innymi postępowaniami rozwodowymi, alimentacyjnymi, opiekuńczymi oraz związanymi z podziałem majątku wspólnego małżonków. Sprawy rozwodowe Jako zawodowy zastępca procesowy pełniłem funkcję pełnomocnika w dziesiątkach spraw rozwodowych, w tym prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Dzięki nabytemu w toku tych spraw doświadczeniu posiadam aktualną wiedzę nie tylko, w zakresie obowiązujących przepisów prawa, ale także praktyki sądowej. Warto powierzyć adwokatowi swoją sprawę rozwodową, a nie tylko bazować na informacjach, które znajdziemy w Internecie. W mojej opinii także samo powierzenie adwokatowi sporządzenia pozwu, odpowiedzi na pozew, czy innego pisma w toku sprawy rozwodowej nie jest wystarczające. Ważne, aby adwokat towarzyszył nam także na rozprawie i w ten sposób zabezpieczył nasze słuszne interesy w toczącym się postępowaniu. W sprawie rozwodowej podejmowane są bardzo ważne decyzje, nie tylko dotyczące dalszego trwania małżeństwa, ale ustalenia winnego rozpadu związku małżeńskiego i przede wszystkim przyszłości wspólnych, małoletnich dzieci stron. Sprawy o alimenty Zabezpieczenie środków na utrzymanie dziecka jest obowiązkiem rodzica. Najczęściej jest tak, że jeden z rodziców realizuje swój obowiązek przez osobiste starania, a więc sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem, a drugi realizuje ten obowiązek poprzez zapewnienie środków utrzymania. Jest to zrozumiałe, gdyż skoro jeden rodzic nie może pracować lub też jego możliwości zarobkowe są ograniczone w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, to drugi rodzic powinien pokrywać w całości lub w znacznej części koszty utrzymania tego dziecka. Jako adwokat reprezentuje nie tylko osoby, które dochodzą zapłaty alimentów. Zdarza mi się także reprezentować osoby, które niesłusznie zostały pozwane o alimenty, względnie domagają się ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem W razie sporu pomiędzy rodzicami to Sąd decyduje z kim dziecko zamieszka, a który z rodziców będzie uprawniony tylko do spotkań, zabierania dzieci na weekend, czy też rozmów telefonicznych. Nie jest tak, że matka ma większe prawo niż ojciec. W rzeczywistości dziecko najczęściej po rozwodzie zamieszkuje z matką, ale nie jest tak zawsze i wynika to przede wszystkim ze zgodnego porozumienia rodziców. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej Jako adwokat prowadzę między innymi sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, czy też przywrócenie władzy rodzicielskiej. Aktualnie w orzecznictwie domontuje pogląd, że sam fakt nie zamieszkiwania z dzieckiem nie powoduje konieczności ograniczenia władzy rodzicielskiej. Rodzic może być pozbawiony takiej władzy, gdy jej nadużywa lub też z przyczyn niewinionych nie może jej wykonywać. Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje natomiast, gdy te przesłanki są mniej nasilone, zaś zawieszenie, gdy mają przemijający charakter. W każdym wypadku, w sytuacji, gdy przesłanki te odpadną należy zwrócić się do Sadu o przywrócenie tej władzy rodzicielskiej, gdyż nie następuje to automatycznie, to Sąd musi ocenić czy w istocie zostały pełnione przesłanki do przywrócenia tej władzy. Sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem Rodzic ma prawo spotykać się z dzieckiem, a także komunikować się z nim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli rodzice nie mogą w tym zakresie dojść do porozumienia sprawę rozstrzygnie Sąd. Jako adwokat wiele razy występowałem jako pełnomocnik w sprawach o ustalenia zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem, w tym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Sprawy spadkowe Warto uporządkować sprawy spadkowe. Jako adwokat mogę załatwić wszystkie formalności. Bardzo często spadkobiercy odkładają te sprawy na później, wskutek czego sprawa nie jest uregulowana przez wiele lat co rodzi daleko idące skutki, między innymi możliwości zasiedzenia nieruchomości wchodzących w skład spadku. Jako adwokat reprezentuję moich Klientów w sprawach o stwierdzenia nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku W tych sprawach Sąd określa kto jest spadkobiercą, na jakiej podstawie oraz w jakim udziale. Nie jest to jeszcze dział spadku. Spadkobiercy stają się właścicielami składników majątkowych należących do spadku na zasadzie wspólności. Oznacza to, że nie mogą oni swobodnie nimi dysponować Nie jest natomiast wyłączona możliwość zbycia udziału w spadku. Sprawy o dział spadku Jeżeli dysponujemy sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia można dokonać działu spadku. Dział spadku może być dokonany w formie umownej lub sądowej. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokata. Sprawy karne Jako adwokat zajmuje się prawem karnym. Udzielam pomocy prawnej podejrzanym, oskarżonym oraz skazanym w toku procesu karnego. Pełnię funkcję obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Pomagam także pokrzywdzonym pełniąc funkcję ich pełnomocnika w postępowaniu karnym. Reprezentuje także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Sprawy o zasiedzenie Jako adwokat występował także przed Sadem jako pełnomocnik procesowy w sprawach o zasiedzenia. Zasiedzenie to forma nabycia własności polegająca na tym, że dotychczasowy posiadacz samoistny nabywa własność rzeczy w wyniku jej posiadania przez określony ustawowo czas. W sprawach o zasiedzenie warto jest zgromadzić odpowiedni materiał dowodów, w celu wykazania faktu posiadania samoistnego przez wystarczająco długi czas.

Dojazd do klienta

Nie dojeżdżam do Klienta.

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

Specjalizacja

Specjalizuję się w sprawcach rozwodowych, o alimenty, spadkowych, upadłościowych oraz karnych. Moja pomoc obejmuje przede wszystkim reprezentację przed Sadami oraz organami administracji publicznej. Oferuję usługi prawne także dla Cudziemców. W tym zakresie pomagam w wypełnieniu formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, a także założeniem i prowadzaniem firmy lub spółki w naszym kraju.

Języki obce

angielski

Dane rozliczeniowe

Sposób rozliczenia: Ryczałt, Abonament, Godzinowo
Formy płatności: Gotówka, Przelew

Współpraca z zagranicą

Brak informacji


Dane podstawowe

mgr. Czyżyński Piotr adwokat

Dane kontaktowe

Piłsudskiego 17 / 5, 35-074 Rzeszów

Dojazd do klienta

Nie dojeżdżam do Klienta.

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

O mnie

Brak informacji

Specjalizacja

Brak informacji

Języki obce

Brak informacji

Dane rozliczeniowe

Sposób rozliczenia: Brak informacji
Formy płatności: Brak informacji

Publikacje

Brak informacji

Rekomendacje

Brak informacji


Publikacje

Brak informacji

Rekomendacje

Brak informacji

Opinie

Nie dodano jeszcze żadnych opinii