Forum prawne

Prawo pracownika

W styczniu zawieram dwie umowy zlecenia z pracodawcą A i B. Od A nie dostaje do podpisania dokumentu. Nie informuje mnie również czy zgłosił mnie do ubezpieczenia. Przy umowie z B oświadczam przy umowie, że mam druga umowę, z innym pracodawcą. U pracodawcy B comiesięczne wypełniam oświadczenie do rachunku. Ze względu na brak informacji od pracodawcy A że umowa jest, zgłoszenie do ZUS jest, rezygnuje ze współpracy. Na koniec stycznia wypełniając oświadczenie dla B, informuje że nie posiadam innego zatrudnienia. Mimo to nie wypełniam ponownie oświadczenia do umowy. Pracodawca B, nie czyta moich oświadczeń do rachunku i nie zgłasza mnie do ZUS. Teraz od listopada obniża mi stawkę godzinową, żąda zwrotu pieniędzy. O wszystkim informuje mnie w styczniu 2021r. Żąda podpisania aneksu do umowy z dn 1.11.2020r. Umowa zlecenie wygasła w dn 31.12.2020r. Powinnam podpisać ten aneks i zwrócić pieniądze? Straszą mnie konsekwencjami prawnymi. Prezes jest prawnikiem. Proszę o pomoc w tej sprawie.


Brak odpowiedzi w tym temacie, dodaj odpowiedź.