Forum prawne

Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie tylko dla żony, a prawo dzieci do odprawy pośmiertnej

Zmarł nasz pracownik, który był przez nas ubezpieczony na życie (polisa opłacona przez nas), przy czym jedyną osobą uposażoną była jego żona i jej ubezpieczyciel wypłacił stosowne odszkodowanie. Aktualnie jego synowie, spełniający warunki do przyznania renty rodzinnej, wystąpili do nas o wypłatę odprawy pośmiertnej, ponieważ nie byli uposażeni do odszkodowania. Czy mamy taki obowiązek, a jeżeli tak, to jak ustalić kwotę do wypłaty?


Brak odpowiedzi w tym temacie, dodaj odpowiedź.