Forum prawne

konsekwencje cywilno-prawne i jakie koszty sądowe związane po terminowym opuszczeniem mieszkania po jego sprzedaży

Nazywam się Izabela Szewczyk. Sprzedałam mieszkanie i w umowie mieszkania ma je opuścić 20 października. jednak klucze do mieszkania tbs które kupuję otrzymam 27 października. Jestem samotną matka z 2 dzieci i meblami nie mam tak na dobra sprawę gdzie pójść. Szukam hotelu na krótki termin chociaż trudno znaleźć w tak krótkim czasie. Klientka kupująca grozi mi kosztami sądowymi i kosztami dotyczącymi odmowy firm remontowych które rzekomo zamówiła na kwotę 20.000.Wydaje mi się że są to kwoty nie zgodne ze stawkami rynkowymi i kto płaci firmie taką kwotę przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy. Czy chodzi tu o zastraszenie mnie. Czy może mi grozić eksmisja i jakimi kosztami mogę być obciążona Jeżeli sąd orzeknie moja winę to jakie koszty mi grożą - sądowe? czy adwokata? i jak będzie liczył Sąd to pomieszkiwanie 7 dni dłużej, bo klientka kupująca nie chce się dogadać i poczekać.


Brak odpowiedzi w tym temacie, dodaj odpowiedź.