KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU


Dane podstawowe

KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU,
NIP: 5832180044

Dane kontaktowe

Pokaż

Dane kontaktowe

Telefon: 797547877
Adres: Władysława 59, 81-384 Gdynia

Godziny pracy

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 09:00 - 17:00
Czwartek: 09:00 - 17:00
Piątek: 09:00 - 17:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

O mnie

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU świadczy usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiębiorców oraz dochodzeniem należności finansowych wobec nierzetelnych kontrahentów ( windykacja).A także m.in. w przedmiocie prawa cywilnego, gospodarczego i innych dyscyplin prawniczych.

Dojazd do klienta

Jestem gotowy/a dojechać do Klienta.
Do uzgodnienia
Dojeżdzamy do miejsca zamieszkania klienta indywidualnego albo siedziby przedsiębiorcy na terenie Trójmiasta.

Godziny pracy

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 09:00 - 17:00
Czwartek: 09:00 - 17:00
Piątek: 09:00 - 17:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w niżej wskazanych dyscyplinach prawniczych: 1/ Upadłości konsumenckiej;  udzielaniu porad prawnych;  sporządzaniu analiz i opinii prawnych;  sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencka;  występowanie charakterze pełnomocnika w sprawach upadłości konsumenckiej  nadzór nad przebiegiem sądowego postępowania upadłościowego. 2/ Upadłości przedsiębiorców w formie;  upadłości układowej albo  upadłości likwidacyjnej; 3/ Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych ( przedsiębiorców) zagrożonych niewypłacalnością w formie:  postępowania o zatwierdzenie układu;  przyspieszonego postępowania układowego;  postępowania układowego;  postępowania sanacyjnego. 4/ Dochodzeniu należności finansowych miedzy różnymi podmiotami prawa handlowego w formie:  postępowania polubownego przesądowego;  postępowania sądowego;  postępowanie przed egzekucyjnego;  postępowania egzekucyjnego. 5/ Restrukturyzacją zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorców wobec banków komercyjnych i innych instytucji finansowych zmierzająca do;  obniżenia raty pożyczki lub kredytu;  wakacji kredytowych ( karencji);  całkowitego albo częściowego umorzenia odsetek za opóźnienie lub zwłokę;  umorzenie kosztów windykacji;  obniżenie stopy procentowej;  prolongowanie terminu spłaty zadłużenia;  wstrzymanie działań podejmowanych przez windykację. 6/ Prawem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem:  doradztwa przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej;  pomocy i doradztwa przy tworzeniu osobowych lub kapitałowych podmiotów prawa handlowego;  opiniowania i sporządzania projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał;  przekształcaniu podmiotów gospodarczych obejmujące połączenie albo podział oraz przekształcanie spółek prawa handlowego;  stałej albo doraźnej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 7/ Prawem cywilnym- m.in.:  sprawy o zapłatę z umów;  sprawy o świadczenia niepieniężne z umów;  sprawy o odszkodowanie;  sprawy o zniesienie współwłasności;  sprawy o zasiedzenie prawa własności ruchomości i nieruchomości;  sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych. Zapraszamy do nawiązania współpracy. Nasze usługi świadczymy nie tylko w siedzibie Kancelarii, ale także dojeżdżamy do miejsca zamieszkania konsumenta lub siedziby przedsiębiorcy na terenie Trójmiasta.

Języki obce

Brak informacji

Dane rozliczeniowe

Sposób rozliczenia: Ryczałt, Abonament, Godzinowo
Formy płatności: Gotówka, Przelew

Współpraca z zagranicą

w zakresie dochodzenie roszczeń finansowych (
Publikacje

Brak informacji

Rekomendacje

Brak informacji

Opinie

Andrzej Rosinski

Bardzo dobra Kancelaria. Uzyskalem fachowa pomoc wz upadlosci konsumenckiej. I sprawie cywilnej. Polecam.