Adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Przeworsku


Dane podstawowe

Adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Przeworsku,

Dane kontaktowe

Pokaż

Dane kontaktowe

Telefon: 721943242
Adres: Piłsudskiego 1 / 17, 37-200 Przeworsk

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

O mnie

Adwokat Piotr Czyżyński prowadzi Kancelarię adwokacką w Przeworsku w samym centrum miasta. Jako adwokat mecenas Czyżyński specjalizuje się przede wszystkim w reprezentowaniu swoich Klientów przed Sądem Rejonowym w Przeworsku. Sąd Rejonowy w Przeworsku rozpoznaje sprawy cywilne, w tym o zapłatę i eksmisję, sprawy rodzinne, w tym o alimenty, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie zasad wykonywania kontaktów dziecka z rodzicem, karne oraz o wykroczenie. Pozew lub wniosek do Sądu Rejonowego w Przeworsku można złożyć wyłącznie w formie papierowej. Nie można tego zrobić poprzez przesłanie maila, czy w inny sposób, który ma formę elektroniczną. Sąd może natomiast się w ten sposób komunikować ze stroną lub uczestnikiem postępowania za pośrednictwem portalu informacyjnego Sądu. Strona lub uczestnik, a także ich pełnomocnik może się zapoznać z aktami sprawy, w zakresie dokumentów wygenerowanych przez Sąd w formie elektronicznej za pośrednictwem tegoż portalu. Komunikacja ta ma jednak charakter jednostronny co oznacza, że Sąd wysyła pisma w formie elektronicznej, ale odpowiedź na nie trzeba złożyć w formie papierowej. Jak przygotować się formie wizyty w Sądzie Rejonowym w Przeworsku? Jeżeli zostałeś wezwany na rozprawę, to koniecznie musisz odwiedzić Sąd. Przy wejściu do budynku Sądu będzie musiał przejść kontrolę bezpieczeństwa, w ramach której przejdziesz przez bramkę wykrywająca przedmioty metalowe. Z kontroli bezpieczeństwa zwolnieni są tylko pracownicy Sądu, Prokuratorzy oraz zawodowi pełnomocnicy, tj. adwokaci i radcy prawni. Kontrola ta jest formalnością, ma charakter rutynowy. Do Sądu musisz ubrać się oficjalnie, w przypadku, gdy Twój odbiór będzie licował z powagą Sądu możesz zostać ukarany grzywną. Rozprawa i posiedzenie niejawne w Sądzie Rejonowym w Przeworsku Nie każda sprawa rozpoznawana jest na posiedzeniu jawnym, czyli rozprawie. W niektórych sytuacjach Twoja wizyta w Sądzie ani Twojego pełnomocnika nie będzie konieczna. Na posiedzeniu niejawnym wydawane są nakazy zapłaty zarówno w postępowaniu upominawczym, jak i nakazowym. Nie zostaniesz powiadomiony o tym posiedzeniu, ale Sąd doręczy Ci orzeczenie, które zostało na tym posiedzeniu wydane. Sąd może też wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, wówczas jednak powinieneś być zawiadomiony o możliwości wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. Egzekucja wyroków Sądu Rejonowego w Przeworsku? Egzekucja wyroków Sądu Rejonowego zajmuje się co do zasady Komornik Sądowy. W niektórych przypadkach, a dotyczy do wierzytelności względem organów władzy państwa lub zobowiązań, które nie mogą zostać zastąpione do egzekucji uprawniony jest sam Sąd. Przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku działa kilku Komorników Sądowych. Co do zasady możesz złożyć wniosek o egzekucję do każdego komornika jednak w praktyce, w związku limitami wynikającymi z rejonizacji najczęściej będziesz musiał to zrobić u Komornika działającego przy Sądzie okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dłużnika lub też nieruchomość dłużnika, z której będzie prowadzona egzekucja. Sprawy cywilne rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Przeworsku Jako adwokat występuje przed Sądem Rejonowym w Przeworsku I Wydziałem Cywilnym w sprawach o zapłatę wynagrodzenia i odszkodowania. Warto zaznaczyć, że co do zasady Sąd Rejonowy w Przeworsku rozpoznaje wyłącznie sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 100 tys. zł. Reprezentuję też moich Klientów w sprawach o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego i użytkowego. Sprawy te potocznie nazywane są sprawami o eksmisję. Sprawy rodzinne rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Przeworsku Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne to tutejszy Sąd rozpoznaje sprawy o alimenty, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie zasad wykonywania kontaktów czy też dotyczących władzy rodzicielskiej. Jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych widziałem już wiele spraw związanych z konfliktami byłych małżonków czy członków rodziny. Sprawy rodzinne wymagają nie tylko dużej wiedzy prawniczej, ale także doświadczenia życiowego oraz wyrozumiałości. Sprawy spadkowe przed Sądem Rejonowym w Przeworsku Sąd Rejonowy w Przeworsku rozpoznaje sprawy spadkowe bez względu na wartość majątku spadkowego. O właściwości miejscowej do rozpoznania spraw spadkowych decyduje ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, względnie miejsce, gdzie znajduje się majątek spadkowy. Jako adwokat mogę załatwić sprawę spadkową w sposób kompleksowy, począwszy od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, poprzez zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego, po reprezentowanie w sprawie o dział spadku i zachowek. Sprawy karne przed Sądem Rejonowym w Przeworsku Jako adwokat zajmuje się także prawem karnym. Przede wszystkim bronię interesów oskarżonych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa jako ich zawodowy obrońca. Ponadto występuje w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Zdarza mi się też prowadzić sprawy o wykroczenia, gdzie bronie interesów obwinionych o popełnienie wykroczenia. Koszty usług adwokackich w Przeworsku Cena za poradę prawną, sporządzenie pisma czy też reprezentacje w Sądzie ustalana jest zawsze w sposób indywidualny. W Przeworsku ceny te są umiarkowane. Na wysokość cen usług adwokackich wpływają także obciążenia podatkowe. Usługi prawne, zwłaszcza wykonywane przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego są opodatkowane zarówno podatkiem VAT, podatkiem dochodowym oraz składką zdrowotną. Ponadto adwokat musi jeszcze pokryć koszty wynagrodzenia swoich pracowników, wynajmu biura, zakupu potrzebnego oprogramowania oraz szkoleń. Porada prawna zwykle kosztuje 200-300 zł, ale w przypadku reprezentacji trzeba się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż kilka tysięcy złotych. Kontakt z adwokatem w Przeworsku Preferujemy kontakt telefoniczny. W taki sposób można szybko ustalić czego dotyczy sprawa i wskazać Klientowi dalsze kroki. W trakcie rozmowy telefonicznej możemy też dokonać wyceny. Spotkanie z adwokatem w Przeworsku Umówić się ją poradę prawną można z dnia na dzień. Okres oczekiwania nie trwa dłużej niż dwa dni robocze.

Dojazd do klienta

Nie dojeżdżam do Klienta.
angielski

Godziny pracy

Poniedziałek: 08:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 16:00
Środa: 08:00 - 16:00
Czwartek: 08:00 - 16:00
Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota: brak informacji
Niedziela: brak informacji

Specjalizacja

Specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i spadkowych. Pomagam Cudzoziemcom w legalizacji ich pracy i pobytu na terenie Polski.

Języki obce

Brak informacji

Dane rozliczeniowe

Sposób rozliczenia: Brak informacji
Formy płatności: Brak informacji

Współpraca z zagranicą

Brak informacji
Publikacje

Brak informacji

Rekomendacje

Brak informacji

Opinie

Nie dodano jeszcze żadnych opinii